sdh blata

Zásahová jednotka SDH Mělník - Blata

Město Mělník v samostatné působnosti zřídilo dle zákona č. l33/l985 Sb., o požární ochraně, v platném znění Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Mělníka (dále jen „JSDH“), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon o IZS). Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Mělník (dále jen „JSDH“) je na základě platného požárního poplachového plánu, kterým byly stanoveny podmínky zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany, zařazena do kategorie JPO III/2. Tato kategorie znamená, že jednotka na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž je dislokována. Čas pro výjezd této kategorie je stanoven do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Činnost JSDH Mělník je členy vykonávána na základě jmenování starostou města Mělník, dohody o členství a zařazení v JSDH Mělník a dohody o pracovní činnosti.

Členové pravidelně (každý rok) absolvují příslušné zdravotní prohlídky a školení k prohloubení odborných znalostí.

Členem se může stát každý zdravotně způsobilý občan, starší 18-ti let.

JSDH tvoří 4 požární družstva, z toho:

  • Mělník - Blata
  • Mělník - Chloumek
  • Mělník - Mlazice
  • Mělník – Vehlovice
Požární družstvo Mělník-Blata

Sídlo: Hasičská zbrojnice, ul. Požární, Mělník-Blata  foto, mapa

Členové a jejich funkce:
Velitel :            Jiří Srb
Strojník :          Miloslav Urban
Strojník :          Jaromír Jindřich
Strojník :          František Koula
Strojník :          František Fišer
Hasič:              Pavel Veselý
Hasič:              Pavel Veselý ml.
Hasič:              Václav Ivančík
Hasič:              Vladimír Kašpar
Hasič :             Jaroslav Vysoký
Hasič :             Ondřej Urban
Hasič :             Lukáš Feix

Technika v péči PD Mělník-Blata
Š – 706 RTHP, rok výroby 1981 foto
AVIA A31 DA 12, rok výroby 1990 foto

 

 

 

Další vybavení:

člun RAFT COLOFADO 1 ks
přenosná požární stříkačka PPS12 2 ks
plovoucí čerpadlo mot. 1 ks
izolační dýchací přístroje (SATURN S-7) 5 ks
zásahové ochranné obleky-komplet 11 ks
zásahová obuv 11 ks
zásahové helmy 11 ks
zásahové rukavice 11 ks
pracovní stejnokroj – komplet 11 ks
přetlakový ventil PAPIN 1 ks
megafon 1 ks
benzínová ruční pila 1 ks
tlaková myčka (WAP) 1 ks
halogenová osvětlovací souprava 2 ks
elektrocentrála EC 6000 K1 F HONDA 1 ks
elektrocentrála 1,6-2 kW (KIPOR) 1 ks (1 fáz., benzínová)
kompresor Güde 1 ks
radiostanice GP 300 ruční 2 ks
radiostanice GP 340 2 ks
svítilny 6 ks
žebřík hákový, kovový 3 ks
sekačka 1 ks
naviják (na auto) 1 ks
bruska na pil.řetězy 1 ks
KANGA+ 1 ks

a další