sdh blata

Mládež

Fotky z akcích na Rajčeti http://mladihasicizblat.rajce.idnes.cz/

Mladí hasiči Mělník-Blata                        

Mladým hasičem(MH)je hasič ve věku od 5 do 18 let (SDH Blata nabírá děti na doplnění od 6 let).Mladý hasič je členem spolku Sboru dobrovolných hasičů.Na schůzkách se mladí hasiči vzdělávají, trénují požární sport,hrají hry, skládají odborné zkoušky, jezdí na hasičské soutěže i na výlety.

Upozornění pro rodiče a zájemce:                                                                                                 Schůzky se konají pravidelně v pátek odpoledne od 17 hodin(sraz v16:55) do 19 hodin a před některými soutěžemi jsou i speciální tréninky. Družstvo sestavujeme jen z mladých hasičů,kteří  mají potřebnou výkonnost,spolehlivost,ukázněnost a  nadšení pro požární sport !!!                        Mladší MH(děti od 6 do 11 let),starší MH(děti od11 do 15 let).Mladí hasiči jsou sportovní týmový  oddíl,proto je nutná pravidelná docházka a z bezpečnostních důvodů je nutná sportovní obuv a dlouhé kalhoty!!! Pokud tuto podmínku  nesplní nebude vpuštěn na dráhu.

O mladé hasiče se stará tým zkušených a proškolených instruktorů:       

Jaroslav Feix-hlavní vedoucí

Instruktoři:

Tomáš Feix

Ondřej Klučkovič

Kateřina Flintová

Zdeněk Kukla

Plán činnosti, soutěží a akcí od 1.9.2023-31.12.2023

Září:  1.9.2023-17:00 hodin,nábor nových mladých členů.

1) 8.9.2023, 17 hodin- PRAVĚ ZAČÍNÁME, seznámení nových mladých členů s naší činností, plánem soutěží a kolektivem

2. Příprava na branný závod (vázání uzlů, střelba, běh, znalosti topograf. značek a hořlavin, první pomoc)

3) 9.9.2023-sobota, Festival Sportuzde budeme předvádět naše dovednosti a děti i rodiče si mohou vyzkoušet být hasičem v různých disciplínách

Říjen:

1. ZPV-Branný závod -7.10.2023

2. Příprava na soutěž- Libišský čtyřboj,(motání hadic na čas, zdravověda, určování topografických značek, zapojování hadic na platě)

Listopad:

1) Libišský čtyřboj-25.11.2023

2. Nácvik a příprava pásma na výroční schůzi

Prosinec

1) 9.12. Výroční schůzepředvedení pásma, odměny za celoroční práci

2. Vánoční schůzka- rozloučení s rokem 2023