sdh blata

Výpisky ze zápisů ze schůzí SDH Mělník-Blata:

12.5.1977

Městský národní výbor Mělník požádal naši základní organizaci o vyslání zástupců k projednání družby mezi městy Mělník a Oranienburg NDR. Tohoto jednání se zúčastnili: Havel Jaroslav starší, Sarauer Václav a Berka Pavel. Na tomto jednání byl schválen termín příjezdu delegace z Oranienburgu NDR, a to na 28.-29.5.1977.

28.5.1977

„Dne 28.5.1977 přijelo 21 osob, z toho 18 hasičů a paní starostka Busse s manželem a dcerou. Pro nás to bylo velké překvapení. Tak velký počet hasičů jsme nečekali. Přesto jsme pro hasiče z NDR měli bohatý program s občerstvením a hudbou. Byla to opravdová družba a příští setkání se uskuteční ve městě Oranienburg, kde budou němečtí hasiči slavit 70. let založení sboru (21.-23.4.1978).

Všichni hasiči se též zúčastnili taneční zábavy na Blatech v Klášterské restauraci na zahradě. Druhý den oslavy bylo kácení máje s tanečním odpolednem opět v Klášterské restauraci. Počasí se vydařilo. Při kácení máje spadla májka na střechu a rozbila pár tašek. Bylo to velké podívání. Oranienburští hasiči si z májky odřízli cca 1,5 m a všichni přítomní blatečtí hasiči se na ní podepsali.“ Dodnes je tento kus máje uschován v síni tradic německých hasičů. „Dále byla hasičům předána hasičská horna (trumpeta) a Havel Jaroslav starší věnoval německým hasičům 10 litrů vína.“

A TAK ZAČALA DRUŽBA…